پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 31 شهريور 1400

تماس با دبیر خانه همایش

زمانبندی همایش

تاریخ انتشار  اولین فراخوان: 93/01/26

تاریخ انتشار  دومین فراخوان: 93/02/02

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 93/03/13

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 93/04/12

تاریخ برگزاری همایش : 93/05/15  

نشانی دبیرخانه

شهربابک ، بلوار شهدای 7 تیر ، دبیرخانه شهرداری شهربابک  ، تلفن تماس:4232007-0392

پست الکترونیکی: ERSM@shahrbabakcity.ir 

برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی همایش به نشانی www.shahrbabakcity.irمراجعه نمایید.​


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0