پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 31 شهريور 1400

راهنمایی ثبت نام و ارسال مقاله

Text Box: cm 3فرمت مقالات همايش

 نقش شهرداری ها در اقتصاد مقاومتی

 

(عنوان مقاله حداکثر در 12 کلمه با قلم B Nazanin pt. 18 پررنگ)

----- يک سطر فاصله (B Nazanin pt. 18 پررنگ) -----

نام و نام خانوادگي نويسنده اول[1] ،*، نويسنده دوم[2]، ... در يك يا دو سطر. از ذكر عناويني نظير مهندس

Rounded Rectangular Callout: نام و نام خانوادگي نويسندگان به صورت کامل ذکر شود. (همراه با پسوند)و يا دكتر و ... در ابتداي اسامي خودداري شود. (B Nazanin pt. 12 پررنگ)

 مشخصات نويسنده اول

 آدرس كوتاه (شهر و استان محل سکونت) (B Nazanin pt. 10 ايتاليك)، وابستگی سازمانی (نام مؤسسه یا مؤسسات محل اشتغال) (B Nazanin pt. 10 ايتاليك)، آدرس پست الكترونيك (Times New Roman 10 pt. Italic)

----- 1 سطر فاصله (B Nazanin pt. 10 نازک) -----

مشخصات نويسنده دوم

 آدرس كوتاه (شهر و استان محل سکونت) (B Nazanin pt. 10 ايتاليك)، وابستگی سازمانی (نام مؤسسه یا مؤسسات محل اشتغال) (B Nazanin pt. 10 ايتاليك)، آدرس پست الكترونيك (Times New Roman 10 pt. Italic)

 ----- 1 سطر فاصله (B Nazanin pt. 10 نازک) -----

مشخصات نويسنده سوم و ...

   آدرس كوتاه (شهر و استان محل سکونت) (B Nazanin pt. 10 ايتاليك)، وابستگی سازمانی (نام مؤسسه یا مؤسسات محل اشتغال) (B Nazanin pt. 10 ايتاليك)، آدرس پست الكترونيك (Times New Roman 10 pt. Italic)

 

----- 4 سطر فاصله (B Nazanin pt. 10 نازک) -----

 

 

cm 5/3

 
چكيده (B Nazanin  pt.14 پررنگ)

cm 5/3

 

Rounded Rectangular Callout: عناوين بخش‌ها و زيربخش‌ها (حداکثر تا 3 سطح) شماره گذاري شوند. در متن چكيده از ذكر مقدمات و كليات خودداري شود و مستقيماً به مسئلة مورد مطالعه و اهداف آن، اساس كار، و ميزان موفقيت اين مطالعه با استناد به نتايج كار به طور مختصر اشاره شود. چكيده مقاله با قلم B Nazanin اندازه pt. 11 با فاصله خطوط pt. 13 يا 8/0، فاصله 5/3 سانتيمتر از سمت راست و 5/3 سانتيمتر از سمت چپ كاغذ، با كناره­هاي رديف شده نوشته شود. طول چكيده در مقالة كامل كمتر از 80 كلمه و بيشتر از 250 كلمه نباشد. چكيده بايد به تنهايي كامل و فقط داراي يك پاراگراف باشد. از اشاره به مراجع در چكيده خودداري شود.

----- 1 سطر فاصله (B Nazanin pt. 11 نازک) -----

واژه‌هاي كليدي: حداقل3 و حداكثر 5 واژه که با کاما (،) از هم جدا شده و در يك خط باشند (قلم B Nazanin pt. 11).

----- 1 سطر فاصله (B Nazanin pt. 11 نازک) -----

 

 

1- مقدمه (B Nazanin pt. 14 پررنگ)

cm 5/2

 

cm 5/2

 

به منظور يكسان سازي مجموعه مقالات اين همايش و نيز براي آنكه امكان تركيب و انتقال فايل كامپيوتري آنها فراهم شود، لازم است كه همة مقالات با طرحي يكسان و كاملاً هماهنگ تهيه و تايپ شوند. اين راهنما به نويسندگان كمك مي‌كند تا مقالة خود را با طرح مورد قبول همايش تهيه نمايند. توجه شود كه فرمت ظاهري اين راهنما و نگارش آن منطبق بر دستورالعمل مورد قبول همايش است و می تواند جهت تسریع نگارش مستقیما روی این فایل نگارش شود.

براي تايپ مقاله ، فقط از نرم افزار مايكروسافت ورد نسخة 2003 يا 2007    در محيط ويندوز با امكانات فارسي استفاده كنيد. متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با قلم (فونت) B Nazanin و اندازة pt. 12 تك فاصله (single space) تهيه شود. عنوان همة بخش‌ها با قلم B Nazanin و اندازه pt. 14 پررنگ و عنوان زيربخش‌ها با قلم B Nazanin و اندازه 12پررنگ تايپ شود. عنوان هر بخش يا زيربخش، با يك خط خالي فاصله از انتهاي متن بخش قبلي تايپ و شماره‌گذاري شود. خط اول همة پاراگراف‌ها بايد داراي تورفتگي به اندازة cm 7/0 باشد. براي تدوين مقالات لاتين نيز بايستي کليه موارد مندرج در اين دستورالعمل رعايت شود و تنها فرق آن اين است که براي مقالات لاتين بايد از قلم Times New Roman با اندازه فونت يکي کمتر از حالت فارسي معادل آن استفاده شود. (خواهشمند است ابتدا فونت هاي ارائه داده شده را نصب نماييد.)

2- نسخه‌هاي ارسالي به دبيرخانه همايش

ارسال اصل مقالات تنها از طريق سايت همايش مي­باشد. نتيجة داوري مقالات از طريق اعلام در سايت همايش[3] به نويسندگان مقاله اعلام مي‌شود. مقاله‌اي كه مورد پذيرش قطعي يا مشروط قرار مي‌گيرد، بايد با توجه به تصحيحات احتمالي مورد نظر داوران، (كه در سايت اعلام مي­گردد) بازنگري و تهيه شود و فايل مقاله كامل (با فرمت *.doc يا *.docx) با استفاده از لينك ارسال مقاله در سايت به دبيرخانه همايش ارسال شود. فايل مقاله بايد به گونه‌اي باشد كه در صورت نياز بتوان به راحتي و بدون كار اضافه‌اي آن را باز كرد، پرينت گرفت يا به چاپخانه تحويل داد. صفحات مقالات مي‌بايست شماره‌گذاري شوند و شماره هر صفحه در پايين آن و در وسط قرار گيرد. توجه شود که شماره صفحات فارسي باشد. دبيرخانه، از بررسي مقالاتي كه مطابق اين دستورالعمل تهيه نشده باشند، معذور است و عواقب ارسال اينگونه مقالات بر عهده نويسنده است.

نويسندگان محترم توجه داشته باشند كه كليه مكاتبات مربوط به مقالات صرفا از طريق اعلام در سايت صورت مي­گيرد، بنابراين از ارسال مقالات از طريق پست خودداري نمايند.

3- حداکثر طول مقاله

با توجه به محدوديت در چاپ مقالات، حداکثر طول هر مقالة كامل شامل شکل­ها و جدول­ها كه منطبق با اين دستورالعمل تهيه مي‌شود، نبايد از 10 صفحة A4 بيشتر باشد.

4-1- زيرنويس­ها

در صورت نياز به درج زيرنويس، همة‌ موارد فارسي و به صورت راست‌چين با قلم B Nazanin و اندازة pt. 11 و زيرنويس­هاي لاتين به صورت چپ‌چين با قلم Times New Roman اندازة pt. 9 نوشته شوند.

 

 

7- جدول‌ها

هر جدول بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد، كه در سمت راست بالاي جدول با قلم B Nazanin پررنگ و اندازة      pt. 10 تايپ و به ترتيب از 1 شماره‌گذاري مي‌شود. بهتر است جدول‌ها در داخل متن و پس از جايي كه به آنها ارجاع مي‌شود، درج گردند. عنوان ستون­هاي جداول بايستي به صورت وسط چين (B Nazanin pt. 9 پررنگ) و كليه متون در داخل جدول اگر فارسي باشند به صورت راست­چين (B Nazanin pt. 10 نازك) و اگر لاتين باشند به صورت چپ­چين                             (Times New Roman 8 pt.) بايد تايپ شوند. همة اعداد در جدول‌ها بايد به صورت فارسي و وسط چين تايپ شوند. هر جدول با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گيرد. و نيز اگر جدول­ها داراي مرجع مي­باشند بايستي شماره مرجع در داخل كروشه در انتهاي عنوان جدول ذكر شود. جدول 1 مطابق دستورالعمل فوق تهيه شده است. در اين جدول نوع و اندازه قلم مورد نياز براي تدوين مقالات فارسي به صورت خلاصه آمده است. قابل ذکر است که جداول بايستي در اولين مکان ممکن پس از اولين اشاره به آنها در متن قرار گيرند. (توجه شود كه خود جدول نيز بايد در موقعيت وسط­چين نسبت به طرفين كاغذ قرار گيرد.)

 

جدول (1) خلاصه نوع و اندازه قلم­هاي مورد نياز براي تدوين مقالات فارسي

عنوان

قلم (فونت)

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

B Nazanin

18

پررنگ

نام و نام خانوادگي

B Nazanin

12

پررنگ

آدرس کوتاه نويسندگان

B Nazanin

10

ايتاليک

آدرس پست الکترونيکي نويسندگان

Times New Roman

10

ايتاليک

عنوان بخش­ها

B Nazanin

13

پررنگ

عنوان زير بخش­ها

B Nazanin

12

پررنگ

متن چکيده و واژه‌هاي کليدي

B Nazanin

11

نازک

متن اصلي

B Nazanin

12

نازک

زير نويس فارسي

B Nazanin

11

نازک

زير نويس لاتين

Times New Roman

9

نازک

عنوان جداول، اشکال و نمودارها

B Nazanin

10

پررنگ

عنوان ستون­هاي جداول

B Nazanin

9

پررنگ

متون فارسي درون جداول

B Nazanin

10

نازک

متون لاتين درون جداول

Times New Roman

8

نازک

مراجع فارسي

B Nazanin

11

نازک

مراجع لاتين

Times New Roman

10

نازک

شماره صفحات

B Nazanin

10

پررنگ

 

8- شكل‌ها و نمودارها

هر شكل و نمودار بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد كه به صورت وسط­چين در زير آن با قلم B Nazanin پررنگ و اندازة pt. 10 تايپ و به ترتيب از 1 شماره‌گذاري مي‌شود. نمودارها و شكل­ها مي­توانند به صورت رنگي و يا سياه و سفيد باشند ولي به گونه­اي كه در صورت چاپ سياه و سفيد رنگ­ها و جزييات آنها قابل تشخيص باشد. شكل‌ها در داخل متن و در جايي كه به آنها ارجاع مي‌شود، درج گردند. در متن مقاله بايد به همة شكل‌ها ارجاع شود. در تهية شكل‌ها توجه كنيد كه اندازة اعداد، واژه‌ها، كميت‌ها و راهنماي منحني‌ها (legend) به قدر كافي بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، كاملاً واضح و خوانا باشند. هر شكل را با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهيد. (توجه شود كه خود شكل­ها و نمودارها نيز، همانند جدول­ها بايد در موقعيت وسط­چين نسبت به طرفين كاغذ قرار گيرند.)

9- نتيجه­گري

وجود بخش جمع‌بندي و نتيجه‌گيري پس از متن اصلي مقاله الزامي است.

تشكر و قدرداني

در صورت نياز، اين قسمت قبل از مراجع قرار مي‌گيرد و به عنوان اين بخش شماره‌اي تعلق نمي‌گيرد.

مراجع

مراجع در انتهاي مقاله و با ترتیب فارسی، سپس انگلیسی و در انتها وب سایت ها مانند نمونه نشان داده شده ذکر می گردد. (هر مرجع بايستي حداقل يك­بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گيرد و يا به آن اشاره گردد.). از نام خانوادگی نویسنده و سال در متن استفاده نمایید (تقضیلی، 1383) و فهرست منابع بر حسب نام خانوادگی نویسنده اول به صورت الفبایی مرتب نمایید. به عنوان اين بخش نيز شماره‌اي تعلق نمي‌گيرد. مراجع فارسي را با قلم B Nazanin نازك pt. 11 و مراجع انگليسي را با قلم Times New Roman pt. 10 نازك تايپ نماييد.

 

[1] تقضیلی، ف. (1383) اقتصاد کلان (چاپ چهاردهم)، نشر نی.

[2] یعقوبی، ج. ملک محمدی، ا. عطاران، م. ایروانی، ه. (1386) "تحلیل و نقد مدلهای یادگیری الکترونیکی"، دومین کنفرانس یادگیری الکترونیکی"، 25-23 آبان، زاهدان، ایران.

 

[4] Chandra, C. and Kumar, S. (2000) .Supply Chain Management in Theory and

Practice: A Passing Fad or a Fundamental Change?., Industrial Management &

Data Systems, 100:3, 100-113.

[5] Saunders, M.N.K. and Cooper, S.A. (1993) Understanding Business Statistics,

London, DP Publication Ltd.

[6] Teghem, J. (2001) .Solving Multi-Objective Combinatorial Optimization with

Metaheuristics., MIC.2001 - 4th Metaheuristics International Conference, 16-20

July, Porto, Portugal, 673-677.

[7] www.msrt.ir1 و *- نويسنده مسئول: درجه علمي، مقطع تحصیلی و رشته تخصصي، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل نويسنده اول (B Nazanin pt. 11، راست چين)

2- درجه علمي و رشته تخصصي (يا سمت كاري)، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل نويسنده دوم (B Nazanin pt. 11، راست چين)

[3] www.ersm@shahrbabakcity.ir       


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0