سه‌شنبه, 28 ارديبهشت 1400
مشخصات عمومی
کد: 9 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: تجدید آگهی مناقصه عملیات اجرایی پارک ولایت وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری شهربابک اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

     تجدید اگهی مناقصه عملیات اجرایی پارک ولایت
شهرداری شهربابک  در نظر دارد عملیات اجرایی ساخت پارک ولایت را از طریق مناقصه به به پیمانکار صاحب صلاحیت واگذار نماید لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمائید.

شرایط

1- زمان تحویل اسناد مناقصه 20/12/90 خواهد بود

2- محل تحویل اسناددبیرخانه شهرداری واقع در بلوار شهدای هفتم تیر میباشد

3- دادن سپرده معادل پنج درصد قیمت پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد الزامی است .

4- سپرده برنده اول-دوم-سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

5-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده

 6-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

7- هزینه درج آگهی  بعهده برنده مناقصه میباشد.

7-جهت دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره 7-4222006 تماس حاصل نمائید.م/

 

    حســن امیــنی
شهردار شهربابک

توضيحات
صورتجلسات
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 30/01/1391 مهلت دریافت اسناد: 09/02/1391
مهلت تحويل پیشنهادات: 09/02/1391 تاريخ بررسی پیشنهادات: 10/02/1391
تاریخ انقضاء: 12/10/1428
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ
.:: پورتال شهرداری شهر بابک ::.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0