دوشنبه, 5 آبان 1399
مشخصات عمومی
کد: 7 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: نما سازی میدان شهداء وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری شهربابک اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

                            مناقصه نما سازی پارک ولایت
شهرداری شهربابک  در نظر دارد عملیات نما سازی پارک ولایت را از طریق مناقصه به به پیمانکار صاحب صلاحیت واگذار نماید لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمائید.

شرایط

1- زمان تحویل اسناد مناقصه 26/12/90 خواهد بود

2- محل تحویل اسناددبیرخانه شهرداری واقع در بلوار شهدای هفتم تیر میباشد

3- دادن سپرده معادل پنج درصد قیمت پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد الزامی است .

4- سپرده برنده اول-دوم-سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

5-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده

 6-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

7- هزینه درج آگهی  بعهده برنده مناقصه میباشد.

7-جهت دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره 7-4222006 تماس حاصل نمائید.م/

 

   حســن امیــنی
شهردار شهربابک

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 16/12/1390 مهلت دریافت اسناد: 26/12/1390
مهلت تحويل پیشنهادات: 26/12/1390 تاريخ بررسی پیشنهادات: 26/12/1390
تاریخ انقضاء: 12/10/1428
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ
.:: پورتال شهرداری شهر بابک ::.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0