دوشنبه, 10 آذر 1399
مشخصات عمومی
کد: 13 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: اگهی مزایده فروش زمین وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری شهربابک اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

 

آگهی مزایده

شهرداری شهربابک در اجرای بند 2 صورتجلسه 383 مورخ 4/5/91 شورای اسلامی شهر قصد فروش قطعه زمینی ازپلاک 4887 اصلی بخش 46 یزد را بمساحت 2680 متر مربع واقع در نبش خیابان 30 متری حد فاصل ناحیه صنعتی و جاده آبدر دارد از متقاضیان دعوت بعمل می آید تا پس از آگهی نوبت دوم به مدت ده روز پیشنهاد خود را به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

1- پیشنهاد دهنده بایستی مبلغ 500000 ريال وجه شرکت در مزایده را بحساب        شهرداری نزد بانک ملت باجه شهرداری واریز و رسید آن را ضمیمه پیشنهاد خود نماید.

2- هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده است

3- جهت کسب سایر اطلاعات با تلفن 7-4222006 شهرداری تماس حاصل نمائید./

                                                                                                   حسـن امینـی -شهـردار شهربابک

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 07/06/1391 مهلت دریافت اسناد: 25/06/1391
مهلت تحويل پیشنهادات: 25/06/1391 تاريخ بررسی پیشنهادات: 27/06/1391
تاریخ انقضاء: 07/07/1391
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ
.:: پورتال شهرداری شهر بابک ::.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0