دوشنبه, 5 آبان 1399
مشخصات عمومی
کد: 10 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهی مناقصه حمل ما سه وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری شهربابک اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

آگهی مناقصه حمل ما سه

 

شهرداری شهربابک در نظر دارد نسبت به بارگیری و حمل 100000 (یکصد هزار)تن شن و ماسه مورد نیاز تاسیسات سنگ شکن و کارخانه آسفالت شهرداری  واقع در جنب رودخانه تاجوئیه بصورت تن کیلومتر را از محل معادن رودخانه فتح آباد و رودخانه هرناشک از طریق مناقصه واگذار نماید لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط  دعوت میگردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی نوبت دوم بمدت ده روز به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.

شرایط

1- محل اخذ اسناد : دبیرخانه شهرداری شهربابک

2- تحویل سپرده که از 5% مبلغ کل برآوردسالیانه کمتر نباشد (بصورت نقدی یا اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی

3- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .

4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

5- جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های 7- 4222006 تماس حاصل فرمائید.

6- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه  میباشد.

                                                                                           حســن امیــنی

شهردار شهربابک

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 30/01/1391 مهلت دریافت اسناد: 09/02/1391
مهلت تحويل پیشنهادات: 09/02/1391 تاريخ بررسی پیشنهادات: 10/02/1391
تاریخ انقضاء: 12/10/1428
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ
.:: پورتال شهرداری شهر بابک ::.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0